Zasloužený odpočinek

Třicet let jsem tvrdě pracoval, abych finančně zajistil svoji rodinu. Nyní mám dost na to, abych si užil ovoce mé práce. Firmu jsem prodal, koupili si kouzelný dům na venkově, konečně máme čas si užívat vnoučat. I když s manželkou nejsme ještě věkem důchodci, vybudovali jsme si pasívní příjem, který pokrývá všechny naše náklady a ještě něco málo navíc. Takže se zdá, že jsme za vodou.

Můj odkaz vnoučatům

To neznamená, že jsem složil ruce do klína a nemám před sebou žádný projekt. Velice rád by naučil ne jenom svoje vnoučata jak žít, jak rozumně zacházet s penězi a jak pracovat. Mladí lidé tyto věci nepokládají za důležité, ale je to velmi důležité. Moji rodiče mi vždycky kladli na srdce, „Jak si usteleš tak si lehneš.“ To byla velmi dobrá rada, a já ji chápal tak, že je velmi důležité, připravit se Dobře se připravit na každý nový projekt. V nejbližší době mě čeká stěhování na venkov a s tím spojená montáž nábytku .

Ohodnoťte příspěvek