Správný výběr

Při výběru klimatizační jednotky je zcela nezbytné poradit se s odborníky na jejich prodej a také instalaci Jde ve své podstatě o součást konstrukce bytu. Když se jimi vybavují nové byty, musí konstruktéři s techniky přesně spočítat potřebné velikosti a výkon takovýchto zařízení. Je nutné znát nejen rozměry prostoru, kde se budou instalovat, ale i mnoho dalších, zdánlivě podružných drobností. Jejich opomnění však může ve výsledku velice nepříjemně překvapit, buď nedostatečným výkonem, nebo naopak předimenzováním výkonu, čímž docházíme k finanční újmě vynaložením zbytečně vysokých investic.

Dobří obchodníci vás vyzpovídají

Je pravidlem, že opravdu dobří dodavatelé klimatizací se zajímají nejen o velikost daného prostoru, ale také o množství a plochu oken, orientaci místnosti, materiál stěn, izolace a spoustu dalších drobností, z nichž ovlivňuje každá svojí troškou celkovou mozaiku, z níž pak vychází správná volba přístroje.