Problémy obezity

Obezita je jedním z nejnebezpečnějších jevů současného moderního světa a vyspělé kapitalistické společnosti. Její příčinou je zejména mnohem více jídla, které je ale současně stále méně zdravé.A nejde jen o jeho skladbu. Podstatou nebezpečnosti jídla je zejména také obsah chemických látek v konzumovaných potravinách. Tyto látky tam ale nejsou pouze přidávány při výrobě a zpracování! Problémem je, že všeobecně znečištěné prostředí plní již základní potraviny chemickými látkami nejrůznějšího druhu, které se dostávají do zemědělských plodin a odtud do potravy.

Opatření

Nejdůležitějšími opatřeními k zachování lidského zdraví, s přihlédnutím ke stále větší obezitě lidstva, se jeví zejména zvyšování pevnosti všech staveb a zařízení, která lidé používají. To platí nejen ve veřejném prostoru, ale i v domácnostech. Ty by měly být nově vybavovány výhradně nábytkem z masivu.