Kanalizace plní řadu funkcí

Kanalizace plní řadu funkcí – dokáže např. odvádět přebytečnou dešťovou vodu z veřejných prostranství nebo nás ochránit před nebezpečnými infekčními chorobami apod. Při svém všednodenním stresu a shonu však často ani nevnímáme její význam a důležitost.
Kanalizace a služby, které souvisí právě s kanalizací nebo odpady, se staly předmětem činnosti naší společnosti před více než dvaceti lety. Můžeme Vám tedy nabídnout své dlouholeté zkušenosti, které kombinujeme s nejmodernější technikou.

Kanalizace a její čištění

Celá kanalizace a kanalizační síť je tvořena jak veřejnou stokovou sítí, tak i domovní kanalizací. Naše společnost pro Vás může zajistit čištění obou těchto složek kanalizační sítě. Díky naší technice dokážeme vyčistit jak malé trubkové profily, tak i široké profily jako jsou jímky, nádrže, vpusti apod.